ជួបជាមួយ ស្រីតី ចែករំលែកបទពិសោធន៏ការងារ Graphic Design

ស្រីតី ជាអ្នក Graphic Design ដែលមានបទពិសោធន៏ជាច្រើនឆ្នាំ ជាមួយនិងការរចនាជាមួយនិង artwork ជាច្រើន មិនថា poster, banner or other material design តោះទស្សនាទាំងអស់គ្នា។

យើងមាន Source Template ដែលអាចប្រើប្រាស់បានរហូត Template Mouck Up និង​ File for Graphic Design ដែលជួយពន្លឿនការងាររបស់អ្នកតាំងអស់គ្នា (ត្រឹមតែ 12$)
បើចាំអារម្មណ ទាក់ទង ​Tel:(855)77 848 677 / (855)96 87 888 48

ចុច Subscribe ដើម្បីគាំទ្រ និងទទួលបាននូវមេរៀនថ្មីៗ
សូមអរគុណ🙏🙏🙏
==================================
ចូលរួមGroup នៅលើ Telegram ងាយងាយ and Creative Design
https://t.me/+kdDnQblkBMJhOTZl
==================================
– ខ្ញុំមានទទួលការងាររចនា និងរៀបចំ Branding សម្រាប់ក្រុមហ៊ុន គ្រប់ប្រភេទ
Logo Design, Name Car, Banner,Poster,….
– និងទទួលរៀបចំPage និងគ្រប់គ្រងផងដែល (Digital Marketing)
==================================
ទទួលបង្រៀន ដើម្បីក្លាយជាអ្នកក្រាហ្វិចឌីហ្សាញអាជីព តាមក្រុមហ៊ុន ឬក៏ Freelancer
Tel:(855)77 848 677 / (855)96 87 888 48
==================================
បើលោកអ្នកចង់ឧបថមយើងខ្ញុំសំរាប់កម្មវិធីនេះ តាមរយះ
ABA Bank: Account Number 000121033 (SAY HENG MENG)