Δείτε τι λένε οι απόφοιτοι του Web Design & Development

Οι απόφοιτοι των Web Design & Development Certificates
https://www.sae.edu/grc/el/web-design-development-diploma

Μας λένε πώς ήταν η σπουδαστική εμπειρία τους στη SAE.
Ποια ήταν τα επαγγελματικά τους βήματα μετά την αποφοίτηση.
Απαντούν στο δίλημμα Design vs Development.
Δίνουν συμβουλές στους νέους σπουδαστές.

#WeAreSAE #creativegreece #studyweb

Video by SAE Athens
Video processing by Vangelis Fasoulopoulos
Powered by SAE Athens – Creative Media Education

Facebook:
https://www.facebook.com/SAEATHENS/

Instagram:
https://www.instagram.com/sae_athens/

Youtube:
https://www.youtube.com/user/SAEathens

Twitter:
https://twitter.com/saeathens

Vimeo:
https://vimeo.com/saeathens

Soundcloud:

LinkedIn:
https://www.linkedin.com/company/sae-greece/