Làm Sao Biết Có Hợp Ngành Graphic Design Không?

—–
Cách hiệu quả nhất để biết mình hợp Graphic Design hay không là gì? Liệu vào ngành này có cần năng khiếu nghệ thuật?

—–
DAS Facebook: https://www.facebook.com/DesignAnthropologySchool
DAS Website: https://das.info.vn/
Các khóa Online: https://das.info.vn/online-courses
Youtube Channel: https://www.youtube.com/c/dasdesignanthropologyschool1