Day: September 14, 2023

Làm Sao Biết Có Hợp Ngành Graphic Design Không?

—– Cách hiệu quả nhất để biết mình hợp Graphic Design hay không là gì? Liệu vào ngành này có cần năng khiếu nghệ thuật? —– DAS Facebook: https://www.facebook.com/DesignAnthropologySchool DAS Website: https://das.info.vn/ Các khóa Online: https://das.info.vn/online-courses Youtube Channel: https://www.youtube.com/c/dasdesignanthropologyschool1

How to Get a $1000 Logo Design for FREE Using AI?

❤️ 𝗦𝘁𝗮𝗿𝘁 𝗵𝗲𝗿𝗲 ➜ https://www.bing.com/images/create ✍️ 𝗚𝗮𝘃𝗶𝘁𝘆𝗪𝗿𝗶𝘁𝗲 ➜ https://wl.tools/gravitywrite 👉 𝗖𝗮𝗻𝘃𝗮 ➜ https://wl.tools/canva 🌐 𝗖𝗼𝗻𝘁𝗮𝗰𝘁 𝘂𝘀 𝗳𝗼𝗿 𝗪𝗲𝗯 𝗗𝗲𝘃𝗲𝗹𝗼𝗽𝗺𝗲𝗻𝘁 ➜ https://bit.ly/WebsiteRequirement 🗳️ 𝗩𝗼𝘁𝗲 𝗳𝗼𝗿 𝗼𝘂𝗿 𝗻𝗲𝘅𝘁 𝘃𝗶𝗱𝗲𝗼 ➜ https://topics.websitelearners.com/websitelearners#/ideas 🎬𝗧𝗮𝗯𝗹𝗲 𝗼𝗳 𝗰𝗼𝗻𝘁𝗲𝗻𝘁𝘀 00:00 Intro 00:16 Create a logo using AI tool 01:25 Get unique & personalised logo 03:18 Edit the